Veteranernas och stödmedlemmarnas socialaförmåner

Vattengymnastik

Vattengymnastik, Vi ordnar vattengymnastik med Gujan Östman som ledare i samarbete med föreningen Vårt hjärta. Simningen försiggår på Folkhälsan, Skeppargatan 11 i Mariehamn. Den har nu försiggått på torsdagar, men höstens program är ännu inte klart. För veteranerna är vattengymnastiken gratis, för stödmedlemmar subventionerad. Kontaktman i vår styrelse är Tom Luther.


Fotvård

Föreningen beviljar för närvarande ett stöd på 40€ per besök för fotvård för veteraner. Max sex besök per år. Gäller inte stödmedlemmar.