Om föreningen

Foto: Harald Antskog

Krigsveteranerna på Åland har i dag drygt 240 medlemmar. Största delen, drygt 200, är stödmedlemmar som är med för att de är intresserade av att slå vakt om minnet av krigen 1939 – 1945, då Finland praktiskt taget mot alla odds lyckades bevara landets frihet och självständighet.

Vår förening ska, enligt våra stadgar, aktivt arbeta för att veteranerna har det bra. Socialskydd, rehabilitering och den rekreation föreningen erbjuder är viktiga aspekter i det arbetet. Det kan påpekas att man med krigsveteran avser person som har inkallats, förordnats eller frivilligt deltagit i krigen 1939 – 1945. Åland undgick visserligen direkta krigshändelser men betraktades ändå på grund av sitt geografiska läge  som gränszon med front mot fienden. 

De flesta av våra medlemmar har anknytning till fastlandet och även egna minnen av krigsåren. Vi har på våra veterankafeer fått lyssna till växlande erfarenheter av allt från evakuering och matbrist till barntransporterna till Sverige och sorgsna avskedstaganden när en far, en son, en bror har stupat. Vi har lärt oss mycket om vårt lands och vår egen historia – och det fortsätter vi med.


Vi högtidlighåller

Foto: Harald Antskog

Finlands självständighet

Finlands självständighetsdag den 6 december med uppvaktning vid vår Minnessten utanför begravningsplatsen i Mariehamn och efterföljande fest med program och servering i Stadshusets foajé.


Veterandagen

Nationella-veterandagen den 27 april med uppvaktning vid Minnesstenen och därefter en programfest i Stadshusets festsal, som arrangeras av Mariehamns stad.


De stupades dag

De stupades dag som firas tredje söndagen i maj. Vi uppvaktar på olika kyrkogårdar runt om på Åland samt vid den minnessten över på havet omkomna som finns på de flesta åländska gravgårdar.


På havet omkomna

Dessutom lägger vi ner en krans i Västra hamnen i Mariehamn vid Mannen vid ratten, monumentet över på havet omkomna åländska sjömän, bland dem många krigsoffer. Uppvaktningen sker på Alla helgons dag och arrangeras av Ålands skeppsbefälhavareförening. 


Ur föreningens program

Minnesstenen vid Mariehamns begravningsplats. Foto: Harald Antskog

Veterankafeer hålls andra torsdagen i månaden i Folkhälsans kafé Vreten kl 14. Utbyte av minnen, föredrag, diskussion. Kaffeservering. Varje träff har ett tema.

Filmförevisningar två gånger per termin i kafé Vreten. Dokumentärer och spelfilmer med anknytning till krigen.

Utflykter inom Åland, en på hösten och en på våren. Ibland resor till intressanta platser utanför Åland. 

Föreningens höstmöte  i okrober-november och vårmöte i februari-mars är öppna för alla medlemmar. 

Julfesten hålls i början av januari och har blivit mycket populär.