Styrelse/Kontakt

Föreningens styrelse har följande sammansättning

Ordförande Ann-Gerd Steinby

Tel. 16 338, 040 531 8338, 0457 3135 833, e-post ann-gerd.steinby@pp1.inet.fiViceordförande Sam Hohenthal

Tel. 13 754, 040 5717 309, e-post sam@aland.netSekreteraren Bjarne Pettersson

Tel 0457 5959 315, e-post bjarnejpettersson@gmail.com


Kassören Ola Gottberg

Tel 12 211, 0400 407810, e-post o.gottberg@aland.net


Soldatgossen Harry Högblom

Tel 21 361, 040 5436 165, e-post harry.hogblom@pp.inet.fi


Kontorschefen Peter Brunila

Tel 31 561, 050 517 1145, e-post peter.brunila@aland.net


Arkivarien Birger Eriksson

Tel 21 174


Fanbäraren Stig-Olof Jokinen

Tel 41 474, 040 547 6198, e-post stigolof@aland.net


Storfixaren Jan-Peter Nikula

Tel 41 372, e-post jpn@aland.net


Stöttepelaren Ulla Wikström

Tel. 19 322, 0457 361 13241


Ta gärna kontakt med vem som helst av oss! Vi tar gärna emot tips om program, utflykter med mera.