Kalender Hösten 2020


Onsdag 18 november kl 14.00

Veterankafé i Församlingshemmet i Mariehamn.
Tema: När freden kom.
Servering.


Fredag 27 november kl 14.00

HÖSTMÖTE i församlingshemmet.
Stadgeenliga ärenden, bl.a. 
val av styrelse.
Servering


Söndag 6 december självständighetsdagen

Sedvanlig uppvaktning vid Minnesstenen kl 13.
Kransnedläggning, tal, musik.
På grund av coronaläget blir det i år
ingen samvaro med program efteråt. 


Onsdag 16 december kl 13.00

(obs tiden!)

Filmförevisning på hotell Park (Obs!)
Norsk film om motständsmannen Max Manus.
Servering