VÄLKOMMEN

Krigsveteranerna på Åland r.f.


Minnesstenen vid Mariehamns begravningsplats. Foto: Harald Antskog

Vår förenings grundläggande syfte är att bevara minnet av krigen 1939-1945, då Finland tack vare heroiska insatser lyckades bevara landets frihet och självständighet.  Vår uppgift är inte minst att värna om våra veteraners rättigheter, socialvård och rehabilitering.


Våra ”riktiga” veteraner blir av naturliga skäl allt färre. Våra stödmedlemmar har därför en viktig uppgift i att se till att deras uppoffringar inte glöms och andan av samhörighet och fosterländskhet ska fortleva.