VÄLKOMMEN

Krigsveteranerna på Åland r.f.


Minnesstenen vid Mariehamns begravningsplats. Foto: Harald Antskog

Krigsveteranerna på Åland r.f. firar sitt 50-årsjubileum

på Finlands självständighetsdag 6.12.2021

Kl 13 uppvaktning vid vår Minnessten 

utanför begravningsplatsen i Mariehamn

Fanfar, fanborg, hedersvakt, kransnedläggning

kyrkoherde Mari Puska talar

Kl 14 fest i Stadshuset

*Fanfar med Marcus Gustafsson

* Ordförande Ann-Gerd Steinby hälsar välkommen.

*Utdelning av förtjänsttecken med

landshövding Peter Lindbäck

*Hälsningar

* Jenny Carlstedt & Marcus Boman

möter Aino och Jean Sibelius i musikens tecken

ur sitt bejublade program ”Vi,vi och tusen gånger vi”

*Författaren Patrik Berghäll håller sitt festtal om

Allan Wester och fjärrpatrullerna i Karelen under kriget 

*Dubbelkvartetten The Monks uppträder 

*Ålänningens sång och Vårt land sjungs unisont

Efter programmet bjuder vi på kaffe och tårta

Klädsel: mörk kostym med ordnar

VÄLKOMMEN 

att fira dagen med oss! Och ta gärna någon med dig!


Vår förenings grundläggande syfte är att bevara minnet av krigen 1939-1945, då Finland tack vare heroiska insatser lyckades bevara landets frihet och självständighet.  Vår uppgift är inte minst att värna om våra veteraners rättigheter, socialvård och rehabilitering.


Våra ”riktiga” veteraner blir av naturliga skäl allt färre. Våra stödmedlemmar har därför en viktig uppgift i att se till att deras uppoffringar inte glöms och andan av samhörighet och fosterländskhet ska fortleva.